İKSA

İksa Sistemi Uygulamaları

Derin kazı destek sistemleri; maksimum inşaat alan kazanımı istenen projelerde, ulaştırma, endüstriyel tesis yatırımlarında başta olmak üzere sektörün kazı desteği gerektiren tüm yatırımlarında kullanılmaktadır. Geoteknik mühendisliğinin çözüm ürettiği ve uygulamasını gerçekleştirdiği, kendi içinde uzmanlık gerektiren teknik riski çok yüksek bir alanıdır.

Uygulama süreçlerinde; zemin çivisi çekme, ankraj kabul ve uygunluk testleri yapılmakta, yük hücreleri kullanılarak tasarım kabulleri uygulama boyunca kontrol altında tutulmaktadır. Aletsel gözlem sistemleri ile tespit edilen olumsuzluklara karşı proje sürecinde tasarım revizyonları yapılarak projeler maksimum hassasiyette yönetilmektedir.

Derin kazı uygulamaları kapsamında; fore kazık, mini kazık ankraj sistemleri, püskürtme beton yüzeyli zemin çivisi uygulamaları, kuyu perde/ açık perdeli iksa destek sistemi uygulamaları veya ihtiyaca göre çözüm sistemlerin kombine tasarım uygulamaları kullanılarak yatırım projelerindeki gereksinimlere yönelik hizmet verilmektedir.


 
 


 


Temel Müteahhitleri Derneği Geobos, Temel Müteahhitleri Derneği üyesidir.