ZEMİN GÜÇLENDİRME

Zemin Güçlendirme ve Derin Temeller

Yapı temellerinin taşıma gücü ve/veya oturma problemleri ile dinamik etkiler altında oluşabilen sıvılaşma potansiyelinin tespit ve bertaraf edilmesi geoteknik mühendislerinin çözüm aradığı başlıca problemlerdendir.

Tasarım süreçlerini bilen, zemin ve yapı davranışı konusunda tecrübeli, saha koşullarına uygun imalat tekniklerini seçebilen ekiplerimiz bu gibi projelerde kamu ve özel özel sektöre hizmet vermektedir.

Uygulamalar, Fore kazık,mini kazık, jet-grouting, deep soilmixing (DSM), dinamik kompaksiyon, taş kolon, beton kolon vb. gibi imalat yöntemlerini kapsar. Karot alma, süreklilik (integrity) test, yükleme testi gibi uygun kalite kontrol testleri ile imalat kalitemiz denetlenmektedir.


 
 


 


Temel Müteahhitleri Derneği Geobos, Temel Müteahhitleri Derneği üyesidir.